ลงทะเบียนรับฟรี
Jaybird NFT Collection 2022 (ชุด Common) จำนวน 500 ชิ้น
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ Jaymart ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2565

J FIN แลกสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม

ลงทะเบียนรับฟรี
Jaybird NFT Collection 2022 (ชุด Common)ยอมรับข้อตกลงและดำเนินการต่อ

Link ขั้นตอนการลงทะเบียน >>
https://instore.jaymartstore.com/JayBird-NFT-Collection/

เงื่อนไข
• รับสิทธิ์เมื่อซื้อสินค้า มูลค่ารวม 30,000 บาทขึ้นไป ที่ เจมาร์ท ทุกสาขา
• ลูกค้าที่รับ Jaybird NFT Collection 2022
จะต้องสมัครสมาชิก JID APP และยืนยันตัวตนระดับ Gold Level
• โปรโมชั่นสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2565
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า