JAYMART GROUP : ใจ JAYMART GROUP : ใจ


 

ดูรายละเอียดการส่งสินค้าซ่อมได้ที่นี่ โดยการกรอกเลขที่ใบส่งซ่อม และชื่อของผู้ส่งซ่อม
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-308-8000 กด 0

** ใส่เงื่อนไขอย่างน้อย1ข้อ
ใส่เลขที่ใบส่งซ่อม : ตัวอย่าง 72xxxxxxxxxxxx (14หลัก)
Serial หรือ Imei : ( 359792040211xxx )
ใส่ชื่อผู้ส่งซ่อม :      (ใส่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกได้ เช่น ส สำหรับชื่อสมชาย)
RC_NO :