Drop Point การรับประกันสินค้าคุณภาพจากเจมาร์ท | Jaymart
 • EN
 • |
 • TH
 • Customer Service 0-2308-8000
Services > Drop Point / Drop Point Service

Drop Point / Drop Point Service

Facebook Twitter Google
สินค้าอยู่ภายใต้เงือนไขการรับประกันจากผู้ผลิต ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเข้ารับบริการได้ ตามศูนย์บริการของแต่ยี่ห้อรายละเอียด ดังนี้

การเก็บค่าดำเนินการ รับ-ส่ง เครื่องซ่อมโทรศัพท์มือถือ ทุกยี่ห้อ เข้าศูนย์ซ่อมฯ

 1. ฟรี ค่าดำเนินการส่งเครื่องซ่อมเข้าศูนย์
      - สมาชิก Mobile Plus (ตามอายุของบัตรฯ)
      - ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯภายใน 1 เดือน (นับจากวันที่ใบเสร็จ
  )
 2. เก็บค่าดำเนินการ รับ-ส่งเครื่องซ่อมเข้าศูนย์ฯ 50 บาท
      - ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทฯ เกิน 1 เดือน(นับจากวันที่ใบเสร็จ
  )
 3. เก็บค่าดำเนิการ รับ - ส่งเครื่องซ่อมเข้าศูนย์ฯ 200 บาท
      - ลูกค้า เครื่องหมดอายุการรับประกัน 1 ปี
      - ไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ
เช็คสถานะเครื่องซ่อมได้ที่นี่ Click

บริษัท เจมาร์ท จำกัด มหาชน เป็นผู้จัดจำหน่าย และบริการรับส่งเครื่องเข้าซ่อม
ณ ศูนย์รับซ่อมต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้นระยะเวลาการซ่อมเครื่องจึงขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมของแต่ละศูนย์ ฯ