JAYMART GROUP : ใจ JAYMART GROUP : ใจ

Jaymart ร่วมกับ J Venture จัดโครงการ Jaymart JNFT Charity
เจมาร์ท ปันรัก “รับ” เพื่อ “ให้”

ได้ทำการออกแบบ Jaybird NFT Collection 2022 ชุด Special Rare จำนวน 1 ชิ้น ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม JNFT

• ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม JNFT
รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการประมูลจะมอบให้กับสภากาชาดไทย สมทบทุนการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

ขอเรียนเชิญสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมประมูล Jaybird NFT เพื่อให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เราเชื่อว่างานศิลปะกับการบริจาค เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และหวังว่า Jaybird NFT ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และทำให้สังคมดีขึ้น มาทำบุญร่วมกันนะคะ
จองออนไลน์

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด**

jnft-charity

Jaymart ร่วมกับ J Venture จัดโครงการ Jaymart JNFT Charity
เจมาร์ท ปันรัก “รับ” เพื่อ “ให้”
โดยการเข้าร่วมประมูล Jaybird NFT Collection 2022 ชุดพิเศษ Special Rare จำนวน 1 ชิ้น ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม JNFT

1. สิ่งที่ต้องมีในการใช้งานบน JNFT
1.1 Metamask wallet
- วิธีการสมัครและการเชื่อมต่อ Metamask wallet

1.2 BNB (สำหรับเป็นค่าธรรมเนียม (Gas) ในการทำธุรกรรมบน JNFT)
โอน BNB จาก Exchange (Bitkub, Satang, Binanace) ไปยัง Metamask
- โอน BNB จาก Bitkub ไปยัง Metamask https://bit.ly/3sTDFsg
- โอน BNB จาก Satang ไปยัง Metamask https://bit.ly/3x4JCnF
- โอน BNB จาก Binance ไปยัง Metamask https://jfincoin-jventures.gitbook.io/jfin/jfin/jfin-j-id-metamask


1.3 JFIN (สำหรับประมูลผลงาน NFT)
- ซื้อ JFIN บน Metamask (สำหรับประมูล)
https://jfincoin-jventures.gitbook.io/jfin/findjfin/jfin-metamask

กรณีที่มี JFIN อยู่ใน Exchange (ต้องโอน JFIN ไปยัง JID ก่อน และจากนั้นจึงโอนไปยัง Metamask Wallet )
- โอน JFIN จาก Exchange (Bitkub, Satang) ไปยัง JID
Bitkub : https://jfincoin-jventures.gitbook.io/jfin/jfin/bitkub-jid
Satang : https://jfincoin-jventures.gitbook.io/jfin/jfin/satang-jid

- โอน JFIN จาก JID ไปยัง Metamask wallet
https://jfincoin-jventures.gitbook.io/jfin/jfin/jfin-j-id-metamask

2. การสร้าง Profile บน JNFT

3. วิธีการประมูล NFT (For Collector).
jnft-charity manual

ขั้นตอนการประมูล NFT บน JNFT
เข้าสู่ระบบโดยการ Connect Wallet ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 เข้าสู่หน้า Marketplace และไปยัง Auction เพือไปยังหน้ารวม NFT ที่เปิดประมูล
3.2 เลือก NFT ที่ต้องการร่วมประมูล
สำหรับผู้ที่ร่วมประมูลหรือซื้อเป็นเป็นครั้งแรกจะปรากฏเป็นปุ่ม “Approve Token” เพื่อเป็นการอนุมัติการใช้งานเหรียญทีใช้สำหรับการประมูลนั้่นๆ (ต้องมีเหรียญสำหรับประมูลและเหรียญ BNB สำหรับเป็นค่า Gas สำหรับการBid ไว้บน Metamask)
3.3หลังจากการนั้นจะมีหน้าต่าง สำหรับชำระค่า Gas ขึ้นมา เพื่อชำระสำหรับหาร Approve Token
ตรวจสอบข้อมูลและเลือก Approve

3.4 หลังจากชำระค่า Gas เสร็จแล้ว จะถูกนำมายังหนัง NFT ที่ต้องการเข้าร่วมประมูล จะมีปุ่ม “Place a Bid” ปรากฏขึ้น
เลือก “Place a Bid” เพื่อเริ่มการ Bid

3.5 กรอกจำนวนเหรียญที่ต้องการ Bid
หลังจากระบุจำนวนเหรียญแล้ว ให้เลือก “Place a Bid”
*ในแต่ละการประมูลนั้นจะมีการ Set ตั้งค่าจำนวน Bid ขั้นต่ำต่อครั้งไว้ ซึ่งการใส่ Bid จะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ *

3.6 หลังจากใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการ Bid แล้วจะถูกนำไปสู่การชำระค่า Gas
โดยค่า Gas จะต้องชำระทุกๆครั้งที่ทำการ Bid

3.7 สำหรับผู้ชนะ หลังจบการประมูลจะมีปุ่ม “Claim This Item” ปรากฏขึ้น
เลือกปุ่ม “Claim This Item” เพื่อเป็นการรับ NFT ที่ร่วมประมูลเข้าสู่ Account ของท่าน
**สำหรับผู้ที่ไม่ชนะการประมูลนั้น จำนวนเหรียญที่ใช้สำหรับการประมูลจะถูกโอนกลับไปยัง Metamask ของท่านโดยอัติโนมัติ แต่ไม่รวมค่า Gas สำหรับการ Bid**

3.8 หลังจากกดปุ่ม “Claim This Item”
จะถูกนำยังมาหย้สชำระค่า Gas เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อเป็นการชำระสำหรับโอน NFT ที่ท่าชนะการประมูลเข้าสู่ Account ของท่าน

3.9 ตรวจสอบที่หน้า NFT ที่ท่านชนะการประมูล
ชื่อ Owner จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของผู้ชนะการประมูล และ NFT จะปรากฏขึ้นใน Profile ของผู้ชนะการประมูล

jnft-charity
jnft-charity


4. วิธีเพิ่ม NFT เข้าสู่ Metamask#Jaymart       #EnjoySmarterLife