JAYMART GROUP : ใจ JAYMART GROUP : ใจ

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า จ่าย 500 บาท รับเครื่องได้เลย
ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ นานสูงสุด 18 เดือน ผ่อนเริ่มต้นเพียง 800.- / เดือน

ท่านสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า จ่าย 500 บาท รับเครื่องได้เลยลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ- รองรับไฟล์รูปภาพแบบ PNG , JPG หรือ ไฟล์เอกสารแบบ PDF เท่านั้น.
- ชื่อไฟล์ตั้งเป็นภาษาอังกฤษและหรือตัวเลขเท่านั้น ต้องไม่มีอักขระพิเศษเครื่องหมายใดๆและไม่เว้นช่องว่าง
- ขนาดต่อหนึ่งไฟล์ไม่เกิน 500KB. (โปรดตรวจสอบความชัดของข้อมูล และขนาดไฟล์ก่อนส่ง)
- แนะนำแอพย่อรูปสำหรับแอนดรอยด์ มือถือระบบอื่นหรือคอมพิวเตอร์ใช้แอพลักษณะเดียวกันเพื่อย่อขนาดไฟล์
- โปรดตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วและเสถียรก่อนอัพโหลดหรือบันทึกข้อมูล
- สามารถอัพโหลดได้ทีละไฟล์, การอัพโหลดซ้ำจะบันทึกแทนที่ไฟล์เดิม
- ไฟล์ที่อัพโหลด ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของเป็นผู้อัพโหลดเอง
- การอัพโหลดสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ผู้อัพโหลดจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย


ยอมรับข้อตกลงและอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรอกรหัสตรวจสอบและกดปุ่ม "สมัครสินเชื่อ" เพื่อดำเนินการต่อ
รหัสตรวจสอบ
captcha textกำลังดำเนินการโปรดรอ..
(หากเกิน 1 นาทีโปรดทำรายการใหม่)
ยกเลิก