JAYMART GROUP : ใจ JAYMART GROUP : ใจ

ผ่อนสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

จ่าย 500 รับเครื่องได้เลย รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท

ผ่อนสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้  จ่าย 500 รับเครื่องได้เลย  รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท

ผ่อนสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้  จ่าย 500 รับเครื่องได้เลย  รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท


ผ่อนสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้
จ่าย 500 รับเครื่องได้เลย รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท


เงื่อนไขผู้สมัคร
- สัญชาติ ไทย
- อายุ 20 – 60 ปี
- รายได้มากกว่า 8,000 บาทต่อเดือน
- พนักงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว
- ผู้ค้ำประกันมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง , ที่มาของรายได้ชัดเจน
- ไม่พบประวัติเสีย หรือค้างชำระ

เอกสารในการขอสินเชื่อ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือยินยอมตรวจสอบประวัติเครดิต เอกสารแสดงรายได้
- สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน และ Statement 6 เดือนล่าสุด
*ผู้เช่าซื้อต้องไม่ป็นสามี-ภรรยากับผู้ค้ำ

#Jaymart     #EnjoySmarterLife*หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการโอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคล หรือการเรียกเก็บเงินก่อนทำสัญญา ท่านควรหลีกการดำเนินการใดที่เป็นการโอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคล หากมีกรณีดังที่กล่าวให้แจ้งกลับบริษัทฯ โดยด่วน       ผ่านทางช่อง Call Center โทร. 02 483 7979       ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 09:00 - 18:00 น.