JAYMART GROUP : ใจ JAYMART GROUP : ใจ

Kashjoy Day
อยากได้มือถือใหม่หรือเงินสดทันใจ เลือกสินเชื่อแคชจอย
ช้อปฟรี อิ่มฟรี รับคุ้ม 3 ต่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 66 ที่ เจมาร์ท ทุกสาขา

kashjoy-day

Kashjoy Day
อยากได้มือถือใหม่ หรือเงินสดทันใจ เลือกสินเชื่อแคชจอย

ช้อปฟรี อิ่มฟรี รับคุ้ม 3 ต่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 66 ที่ เจมาร์ท ทุกสาขา


ต่อที่ 1 อนุมัติปั๊บรับคะแนน JPoint ทันที 1,000 คะแนน

ต่อที่ 2 ช้อปฟรี อิ่มฟรี รับคูปองส่วนลดสูงสุด 100 บาท
• เมื่อซื้อสินค้าที่ เจมาร์ท ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท รับสิทธิ์ Burger king รับคูปองส่วนลด 100 บาท
• เมื่อซื้อสินค้าที่ เจมาร์ท ตั้งแต่ 10,000 – 19,999 บาท รับสิทธิ์ สุกี้ตี๋น้อย รับคูปองส่วนลด 50 บาท

ต่อที่ 3 รับฟรี ของพรีเมี่ยมสุดคูล Kashjoy
*เฉพาะลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ Kashjoy

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย หรือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสม ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด รับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 3,990 บาท
2. รับกระเป๋าเป้ แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy Backpack) มูลค่า 1,990 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสม ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และมียอดเงินคงค้างตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน
3. รับกระเป๋าเดินทางพร้อมล้อลาก สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy Star Friends Luggage) มูลค่า 3,990 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสม ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และมียอดเงินคงค้างตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณกระเป๋าเป้ แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy Backpack) เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป เท่านั้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณกระเป๋าล้อลาก สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy Star Friends Luggage) เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป เท่านั้น
6. เงื่อนไขและของสมนาคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
8. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าตามที่อยู่ในใบสมัครสินเชื่อผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
9. ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธไม่รับของสมนาคุณจากบริษัทขนส่ง และ/หรือ ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนจากลูกค้า ครบจำนวน 2 ครั้ง บริษัทฯ จะยุติการจัดส่งของสมนาคุณแก่ลูกค้า และหากลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของสมนาคุณที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร 1258 ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนครั้งที่ 2 บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ขอสละสิทธิ์รับของสมนาคุณดังกล่าว
10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณเฉพาะท่านที่มีประวัติการชำระดีตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และยกเว้นการมอบสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่พบว่าภายหลังท่านขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
12. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
13. ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่าน https://www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258


#Jaymart #KBJCapital #Kashjoy
#EnjoySmarterLife
#เรื่องเงินจบไวไว้ใจKashjoy
#สินเชื่อแคชจอย
#สินเชื่อมือถือแคชจอย
#สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย
#สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรีไฟแนนซ์แคชจอย